KULLANICI KAYDI

Onay kodu cep telefonunuza yollanacaktır.

KULLANICI GİRİŞİ

Telefon numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Tüzük ne getiriyor, ne götürüyor?

08 Şubat 2017 | 09:26

1 yorum

5456 okunma

Bağımsız Tüzük Platformu, yarın yapılacak Tüzük Genel Kurulu öncesinde bir bilgilendirme yayınladı.

Yeni tüzük kulübümüzün önünü açacak çok güzel yapısal değişiklikler içerdiği gibi sadece 4-5 maddede önemli çekinceler doğuruyor.

LOGO ve 3.renk
Eski tüzükte 1963-1965 yılları arasındaki logo tarif edilirken, yeni tüzük ile birlikte günümüzde kullanılan logo betimleniyor ve kullanım şekli koruma altına alınıyor. Zaman zaman formada farklı renkler kullanılmasına karşın tüzükte 3.renk olarak siyah vardı. Yeni taslakla birlikte bu ifade esnetiliyor.

AMAÇ
Eski tüzükte başka bir kulüpten olduğu gibi alıntılanan "Amaç Maddesi" yeni tüzükle birlikte bizi anlatan bir madde olarak kurgulanıyor. Bursa şehri ve değerlerine vurgu yapılıyor...

HALKA ARZI İÇEREN MADDE 4
Dili ve vizyonu eskide kalan amaca uygun çalışma biçimleri maddesi, genel anlamda revize ediliyor. Kulüp şirket hisselerinin Borsa'da değerlendirilmesi ve Halka Arz'ı Genel Kurul kararı ile mümkün olabiliyor. Ancak yanlış modelle halka arz edilen kulüplerin zararda oluşu, kulüp kurumsal yapımızın oturmamış olması ve bir defalık sıcak paranın doğru kullanılarak kalıcı gelire dönüştürülemeyeceği endişesi ile; Borsa'ya açılma (şirketleşme diye algılanan konunun) ayrıca tartışılacağı bir genel kurulda üyelerle masaya yatırılarak şartlar olgunlaştığında tüzüğe eklenmesini daha doğru buluyoruz.

STRATEJİK PLAN ve KURUMSAL YÖNETİM
Kulüp yönetiminin bir sistem dahilinde, planlı şekilde yapılması gerektiği yeni bir madde olarak vurgulanıyor. Ancak bu planlamayı yapacak Yönetim Kurulu; görev süresi 3 yıl olmasına karşın, olağanüstü genel kurullarda iş başına geçen yönetimler, olağan genel kurulda seçilen yönetimin 3 yıllık süreden arta kalan süreyi tamamlamak zorunda kalıyor. (Mevzuat, olağan genel kurul zamanında seçim yapılmasa dahi toplantı yapılması şeklinde yoruma açık. Ancak 3 yıllık planlamaya imkan tanıması ve bu toplantının da bir istişare olarak değerlendirilmesi daha önemlidir.)

ÇİFTE ÜYELİK
Yeni tüzük çifte üyelik kapsamını genişletiyor. Bursa Kulüpleri dışında profesyonel başka bir kulübe üye olanlar ve bunlarla ilintili sivil toplum kuruluşlarına (Sadece çifte üyeler değil; artık bir kulübe üye olmasa da o takımın taraftar derneğine üyeliği bulunanlara da) Bursaspor kapısı kapanıyor.

TÜZEL ÜYE ve ONUR ÜYELİĞİ KALKIYOR
Ticari istismara açık olan ve hiç alım yapılmayan tüzel üyelik türü (şirketlerin kulüp üyesi olması ve oy hakkı kazanması) ortadan kalkıyor. Camia reflekslerinden uzak olan Onur Üyeliği kavramı da yerini Fahri Üyeliğe bırakıyor.

İZLEYİCİ ÜYE STATÜSÜ
Yeni üye olanlar, aidat borcu olanlar (eski tüzükteki karşılığı üyeliğin askıya alınması) ve disiplin cezası (eski tüzükteki karşılığı üyelikten geçici çıkarma) alma durumundakiler artık "izleyici üye statüsü"nde yer alacak. İzleyici durumda olan üye oy hakkına ve seçilme hakkına sahip olmayacak. Ancak taslak tüzükte yönetim kurulu üye adayları için seçilme istisnası getirilmiş. Yeni üye olan birinin oy kullanma ve oylamalara katılma hakkı olmamasına karşın, Kulübü yönetmesine izin verilmesini doğru bulmuyoruz. "blok oy"a karşı yeni üyenin kendini üye yapan yönetime oy verememesi önemli bir düzenleme.

ÜYELİĞE BAŞVURU
Yeni düzenleme ile her ayın ilk 5 günü üyelik başvurusu kabul edilecek. Bu başvurular liste halinde resmi internet sitesinde yayınlandıktan sonra "Üye Kabul ve Sicil Kurulu" tarafından incelemeden geçirilecek ve sonuçlar Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanacak. En az iki yıldır üye olan bir kişi 1 sene içinde en fazla 3 kişiyi üye adayı olarak gösterebilecek. (eski tüzükte referans sınırı yoktu ve blok üyelik daha kolay sağlanıyordu) Geçmiş 2 yılda kombine alanlar ve en az 2 yıl Bursaspor'da lisanslı spor yapmış olanlar için, üye adaylığı referansı aranmayacak.

AİDATLAR
Eski tüzüğe göre Yönetim tarafından %100 arttırılabiliyordu. Yeni düzenleme ile aidatlar tüzükteki üst sınırı geçmeyecek şekilde genel kurul tarafından belirlenecek. Yıllık aidat net asgari ücretin 5'te 1'ini – üyeliğe giriş ücreti de net asgari ücretin yarısını geçemeyecek. (2017 için en fazla 280 TL giriş ücreti ise 700 TL olabilir) Bilindiği gibi yıllık aidatını geç ödeyen bir üye ertesi sene önceki yılın aidatını %50 zamlı ödemek durumunda. Bursa şehri ve taraftar profilinin gelir düzeyi göz önüne alındığında maç bileti / kombine – forma vb. ile birlikte önemli bir miktar tutmakta. Aidat asgari ücretin 10'da 1'ini (140 TL) giriş ücreti 4'te 1'i geçmemeli.

BAŞKANLIĞA ADAYLIK
Eski tüzükte 2 yıl kıdem aranırken, yeni tüzük başkan adayları için en az 3 yıldır üye olma şartı getirmiş. Aday olacak bir üyenin en az 100 genel kurul üyesinin noter onaylı tek bir dilekçesi olması gerekiyor. Böylece arkasında destek olmayan ve 100 oy dahi alamayacakların aday olmasının önü kesiliyor. (noterde bir defada 100 imza da atılabilecek ) (kulübe bağış yapılması şartı, üyeler arasında eşitliği bozucu bir hüküm mevzuaten olamayacağı için yazılamıyor) Başkan adayı listesinde yer alan herkesin de başvuru dilekçesinde ıslak imzası olması gerekiyor.

YÖNETİM 9 KİŞİ
Eskiden 15 asıl + 15 yedek toplam 30 kişilik liste hazırlanmaktaydı. Yönetim kurulu üye sayısını 9 kişiye yedek üye sayısını da 5 kişiye indiriyor. 1 Asbaşkan (2.başkan/ Bşk.Vekili), 1 Mali İşlerden Sorumlu Y.K Üyesi ve 1 taraftar üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi görev bölümü zorunlu ve net olarak taslakta tanımlanmış. Eskiden olduğu gibi otoparktan sorumlu yönetim kurulu üyesi gibi etiket vermek için dağıtılan ünvanlarla umuyoruz ki artık karşılaşılmayacak. Bir başka görüş 13 asıl 6 yedekten oluşan yönetim kurulu olması yönünde. Madde tartışmaya açık.

DENETİM KURULU BAĞIMSIZ
En az 5yıl mesleki tecrübesi olan 3 asıl 3 yedek üye, Genel Kurul üyeleri tarafından başkan adayı listesinden bağımsız olarak, ayrı bir sandıkta seçilecek. İstenirse Denetim Kurulu, Bağımsız Denetim Şirketleri'ne denetleme yaptırabilecek ve bu raporlama genel bütçeden karşılanacak. Aynı denetim şirketi üst üste en fazla 2 kez çalışabilecek. Bağımsız denetleme şirketleri tarafından her yıl inceleme yapılmasının zorunlu olması ve çıkan raporların da üyelere mali genel kurulda açıklanmasının tüzükte yer alması şüphesiz daha güzel olurdu. Bağımsız Denetim Kurulu, yönetim kadar önemli!

DİSİPLİN
En az 5yıl mesleki tecrübesi olan 3 asıl 3 yedek üyeden oluşan disiplin kurulu, yine Başkan'ın listesi ile seçime girecek. Eski tüzükte disiplin suçları ile ilgili süreç ve soruşturmanın nasıl yapılacağı gibi hususlar üstünkörü geçilirken, yeni taslakta net ifadeler yer alıyor. Artık bir üye doğrudan disiplin sürecini başlatabiliyor. Uyarma-Kınama-Üyelikten Geçici Çıkarma-Üyelikten Atma cezaları, yerini Uyarma-İzleyici Statüsüne Düşürme-Üyelikten ihraç cezalarına bırakıyor. (uyarma ve kınama arasında bir fark olmadığı gibi üyelikten geçici çıkarma cezasının da fiiliyatta bir karşılığı yoktu)

İBRA OYLAMASI
Eski tüzükte ibra oylaması ve sonuçlarına dair hiç bir madde bulunmuyordu. İbra edilmeyen yönetime karşı, yeni göreve gelen Denetim Kurulu inceleme başlatacak ve bir kusur vs. tespit etmesi halinde yeni yönetimden hukuki ve cezai sürecin başlatmasını isteyecek. İbra edilmeyen kişi başkan seçilirse ve denetim kurulu kusur var derse, 30 gün içinde olağanüstü seçime gidilecek. Başkan dışında bir üye, ibra edilmemiş olmasına karşın yeni seçilen yönetimde yer alırsa yönetim kurulu üyeliği düşecek. Disiplin süreci başlatılacak ve tedbiren izleyici üye statüsüne düşürülecek. Denetim Kurulu da ayrıca ibra oylamasına tabi olacak.

6 YÖNERGE VAR
Tüzükte bazı hususların detayları yönergelere atıfla belirleniyor... "Bursaspor Kurumsal Kimlik Yönerge"si – "Sporcular ve çalışanlar hakkında çalışma ve disiplin yönergesi" - "idari ve mali işler hakkında gerekli yönergeler" – "Muhasebe Plan ve Yönergesi" ile "Bursaspor Divan Kurulu Yönergesi" ... Bu yönergelerden Divan Yönergesi hariç tümü, Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. Onay mercii yok.

DİVAN KURULU İÇİN 20 YIL
Eski tüzükte divana girmek için 25 yıl olarak aranan kıdem 20 yıla düşüyor. 5 yıl gençleşecek Divan'da dinamizm beklentisi var. Divan toplantıları için üye sayısının en az 10da 1i ile toplanma şartı var. Bu oran yakalanamazsa toplantı 15 gün ertelenecek. Divana daha çok önem atfedilirken, yeni maddelerde Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönergeler (genelde tüzükte ana hatlarına yer verilen konular hakkında Kulübün nasıl yönetileceğine dair detaylı metinler) hakkında görüş bildirmek ve "Üye Kabul ve Sicil Kurulu"na 2 temsilci göndermek de yer alıyor.

ÜYE KABUL ve SİCİL KURULU
2006'daki tüzük'te yer alıp 2010'da lağvedilen Seçme ve Sicil Kurulu, bazı değişikliklerle birlikte yeniden oluşturuluyor. Üyelik Başvurularını süzgeçten geçirecek olan Kurul 3 kişiden oluşuyor. 2006'da tüm üyeleri Divan içinde bağımsız olarak seçilen kurulun 2 üyesi Divan Kurulu üyelerinden seçimle gelirken 1 üye de yönetim kurulu üyeleri arasından atanacak. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul / Seçim Hazırlıklarını yürütecek olan (bazı hususlarda Divan Başkanlığı ile birlikte yetkili ve etkili olan) bu kurulun üyeleri arasında Yönetim Kurulu üyesinin yer alması bağımsızlık sorusunu beraberinde getiriyor.

TFF DELEGE KURULU
Mevcut durumda Federasyon delegeliğine 7 üye Bursaspor'dan 1 üye de Yeşil Bursa'dan (kulüp üyeleri arasından Yönetimin atadığı isimler) gönderiliyor. Yeni tüzükte Başkan ve 2 yönetim kurulu üyesi dışında kalan TFF delegeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan isimler arasından belirlenecek bir heyet halinde Başkan adayının çarşaf listesinde yer alacak. Fiiliyatta, federasyona gidecek üye isimleri arasında bir sürpriz olmaması ve en baştan bilinmesi öngörülüyor.

SPORTİF DİREKTÖR YOK
Yeni tüzükle altyapıya önem verilirken, dünyanın önde gelen kulüplerindeki gibi bir futbol aklı / sportif direktöre yer verilmemiş. Profesyonel futbol geçmişi olan (mümkünse A lisans sahibi ve spor yöneticiliği eğitimi almış), teknik direktör ile yönetim arasında köprü vazifesi görecek, teknik adam ve transfer edilecek oyunculara karar verecek, scouting ve altyapının kendisine bağlı olduğu bir sportif direktör ihtiyacı ortada. Hem futbol hem de üst liglerde mücadele eden diğer branşlarımız için birer üst akıl / sportif direktörle çalışılması (hatta branşlarda ayrı yönetim komisyonları oluşturulması) daha doğru.

ALTYAPI (GENÇLİK GELİŞTİRME)
Altyapının yönetimi, konusunda uzman 3 kişiden oluşan Gençlik Geliştirme (altyapı) Kurulu tarafından yapılacak. Kurula doğrudan Bursaspor Başkanı başkanlık ederken, Gençlik Geliştirme (Altyapı) Eğitim Direktörü'nün görev tanımları da tüzük taslağında kendine yer bulacak. Altyapımızdan yetişen oyuncuların transferlerinden kazanılan yetiştirme tazminatları haricinde genel bütçeden de %10'luk pay ayrılarak altyapı için özerk bir bütçe oluşturulacak.

BÜTÇE ve BORÇLANMA
Bütçe 1 Ocak – 31 Aralık dönemini kapsıyor. Yönetim Kurulu, hesap dönemi içinde (mali kriterler göz önünde tutularak) en fazla %25 aşım yapabilecek. %25'i aşan harcama talebi (borçlanma) olması halinde Genel Kurul'a giderek ek bütçe talep edecek. Genel bütçeden %10 altyapı için, asgari %10 da futbol dışı diğer branşlar için ayrılacak. Altyapı ve diğer branşlar için ayrılan asgari %20lik kısımdan en fazla %25'i bütçenin diğer kalemlerine aktarılabilecek.(genel bütçenin %5'ine tekabül ediyor) Bütçe her yıl yapılacak Mali ve İdari Genel Kurul'da oylanacak.

MALİ GENEL KURUL
Eski tüzükte Mali Genel Kurul 3 yılda 1 Şubat'ta yapılıyordu. Şimdi ise eskisi gibi şubatta – ancak her yıl – yapılması öngörülmüş. Olağan seçimin olduğu yıl (3 yılda 1) mali genel kurul ile seçim genel kurulu'nun birleştirilmesine dair bir hüküm konulmuş. (ancak seçim genel kurulu Mayıs'ta yapılır hükmü de mevcut) Aradaki süre farkı için Yönetim'e üst harcama sınırı öngörülmüş. Ancak ara transfer dönemi de genel itibariyle Aralık – Ocak aylarını kapsıyor. Bütün büyük kurumlarda olduğu gibi her yıl Aralık ayında (ara transfer dönemi öncesi) bir sonraki yıl için tahmini bütçe görüşmesi yapılması daha doğru.

GENEL KURULLAR HAFTA SONU
yeni tüzüğün getirdiği önemli bir kural da genel kurul toplantılarının hafta sonuna denk getirilmesi. Artık Genel Kurul esnasında değil, toplantıdan 3 gün önce faaliyet raporları ve mali tablolar üyelere açık bir şekilde resmi internet sitesinden yayınlanacak. Rapor özetleri de herkesin anlayabileceği özetleri ile Genel Kurul'da üyelere dağıtılacak.
Eskisi gibi oy kullanan üyenin giriş kartı alınmayacak. Bunun yerine kart işaretlemesi yapılacak. Böylece oylama başladığında salon giriş çıkışında yaşanan denetimsizlik ortadan kalkacak.

GENEL KURUL 2 GÜN OLUR MU?
Genel Kurulun 2 gün yapılması için açık kapı bırakılmış. Buna Yönetim Kurulu karar verecek. Ancak 2 gün yapılan genel kurullarda karar verilecek günler imza alınması gerektiğinde çoğunluk sağlanma ihtiyacı duyulacak. 2 gün toplantı yapan Kulüplerde ilk gün boş salonda konuşmalar yapıldığı ve oylamaların 2. Gün gerçekleştirildiği görülüyorken, 2.gün de çoğunluk sağlanamayınca toplantı erteleniyor. Camiamızın alışkanlıklarına çok uygun değil. Zaten görüşmeler için (özellikle seçimler için) TV kanalları üzerinden yayın ve eşit propaganda yapılması hükümlerine yeni tüzükte yer verilmiş durumda..

GENEL KURULDA SÖZ ALMA ve GÜNDEME MADDE EKLENMESİ
Eski tüzükte, söz alıp konuşabilmeniz için gündem maddeleri öncesinde dilekçe ile başvurmanız gerekmekteydi. Ya da Genel Kurulu yöneten kişilerin cevap hakkı vb. kapsamda değerlendirerek söz vermesini umuyordunuz. Yeni tüzük gündeme madde ekleme (katılanların 10'da 1'inin imzası ile) ve birey olarak söz isteme hususlarını gündemin okunmasına başlamadan önce talep edilme şartının göz ardı edilmesine olanak tanıyor. Ancak bu çok net yazılmamış.

TARAFTAR DERNEKLERİ
Yeni tüzükle birlikte Yönetim Kurulu taraftar derneklerinin Bursaspor ismini taşıması için gerekli kuruluş ve faaliyet standartlarını da belirleyecek.

GEÇİCİ MADDELER
Tüzük öncesindeki üye başvuruları geçerli olurken, yeni tüzük sonrası başvurular Üye Kabul ve Sicil Kurulu tarafından değerlendirilecek. Atıfta bulunulan yönergeler, 1 yıl içinde tamamlanacak. Seçim genel kurulu için bir tarih belirlenmediği için, bir karar alınmadıkça olağan seçim genel kurulu Mayıs 2018'de gözüküyor.

BAĞIMSIZ TÜZÜK PLATFORMU

 

    • mkpaşalı  
    08 Şubat 2017 | 12:05
    güzel bir değerlendirme yapılmış emekleriniz için teşekkürler

GÜNDEM TWEET

FİKSTÜR